http://uscrisis.lege.net/faa_manual_pre_911/

FAA Manual ATC pre 911, Overview (Effective: July 12, 2001)

FAA Manual ATC pre 911, Chapter 10 Overview (Effective: July 12, 2001)
FAA Manual ATC pre 911, Chapter 10-1-1 (Effective: July 12, 2001)
FAA Manual ATC pre 911, Chapter 10-1-3 (Effective: July 12, 2001)
FAA Manual ATC pre 911, Chapter 10-2-5 (Effective: July 12, 2001)
FAA Manual ATC pre 911, Chapter 10-2-6 (Effective: July 12, 2001)

Textdump av bl.a. ovanstående sidor samt länkar till där jag hämtat dem.

En del intressanta ledtrådar och referenser från ett webbforum.

Notera att den viktigaste källan av dem alla är kapitel 19 i Michael C. Rupperts bok Crossing The Rubicon från november 2004, som har med diskussioner fram till sommaren 2004. Kapitel 19 handlar om "Wargames And High Tech: Paralyzing The System To Pull Off The Attacks". Den källan är senare och - tror jag - långt viktigare än t.ex. kapitel 5, The Collapse of Standard Operating Procedures on 9-11, ur boken The War on Freedom, som är betydligt tidigare men som förstås bör läsas för bakgrund och sammanhang. Även The 9/11 Commission Report: A 571-Page Lie och boken "The 9/11 Commission Report : Omissions and Distortions" av David Ray Griffin bör givetvis studeras, liksom The 9/11 Comission Report - den officiella versionen, som har så många hål. Samme författare har även, innan den offiella utredningen startade, skrivit "The New Pearl Harbor : Disturbing Questions about the Bush Administration and 9/11". En annan bra bok att referera till är givetvis "The Terror Timeline Year by Year, Day by Day, Minute by Minute : A Comprehensive Chronicle of the Road to 9/11 -- and America's Response", en 590 sidors tegelsten som i levande kontinuerligt uppdaterad databasform finns online som http://cooperativeresearch.org/ - Center for Cooperative Research, den bästa av alla sammanställningar över vad som verkligen hände kring den 11 september 2001, utifrån publicerade nyhetsartiklar.
Se även denna mycket bra svenska översikt.